TSA_Lock_CardIntegrovaný TSA zámek patří v současné době k důležitým funkčním prvkům, bez kterého se řada cestovatelů a cestovatelek již neobejde. Proč se tento výjimečný zámek objevuje na textilních i skořepinových kufrech čím dál častěji, a z jakého důvodu je důležité mít jej ve výbavě, pokud cestujete do Spojených států, vám objasní následující odstavce.

Při letištních kontrolách zavazadel projíždí obvykle všechny kufry skenovacím zařízením. Tato kontrola ale nemusí být ve všech případech zhodnocena jako dostatečná. V tomto případě jsou bezpečnostní pracovníci nuceni kufr otevřít a osobně prohlédnout. Pokud je kufr vybaven obyčejným integrovaným kombinačním zámkem, musí být zámek často otevřen násilím, a to například vylomením či přeštípnutím, které ale může v důsledku vést i ke zničení celého zavazadla. A přesně tomu pomáhají předcházet TSA zámky označené symbolem v podobě červeného diamantu.

tsa heysTSA je zkratka pro systém Transportation Security Administration (Přepravní bezpečnostní správa), který vznikl v USA v důsledku teroristických útoků spáchaných 11. září 2001. Hlavním účelem zavedení bylo zvýšení bezpečnosti přepravních sítí a terminálů. Díky tomuto systému je při leteckém cestování každé přepravované zavazadlo kontrolováno. Přestože kufry i jiná cestovní zavazadla projíždí výkonným skenovacím přístrojem, nemusí být jejich obsah vždy stoprocentně vidět. V takovém případě je tedy potřeba zavazadlo a jeho náklad překontrolovat i fyzicky. Pokud je zavazadlo zabezpečeno TSA zámkem, nehrozí mu žádná újma, a tím pádem ani jeho poškození či zničení. TSA zámky jsou přizpůsobeny kontrolám v tom smyslu, že jej TSA agenti mohou snadno otevřít pomocí univerzálního klíče, kterým jsou vybaveni pouze oni. Nemusíte se tedy obávat, že by se tento klíč dostal do nepovolaných rukou, a že by se vám do kufru dostal někdo jiný než úředně pověřená osoba.

TSA zámek je na kufrech umístěn tak, aby do něj bylo možné uzamknout oba jezdce zipu. K jeho odemčení je nutné znát trojmístný číselný kód, který si před prvním použitím zavazadla můžete sami nastavit. Nová a nepoužitá zavazadla mají tovární číselný kód nastavený většinou na 0-0-0. Pro změnu kódu po zakoupení kufru s TSA zámkem postupujte následovně:

  1. TSA3Stiskněte tlačítko (A), které uvolní jezdce zipu.
  2. Pomocí propisky nebo jiného nářadí stiskněte resetovací tlačítko tak, abyste slyšeli cvaknutí.
  3. Navolte nový číselný kód a pro uložení kombinace znovu stiskněte tlačítko (A).
  4. Vložte jezdce zipu do zámku a navolte jakoukoli kombinaci. Pokud nastavení funguje, zámek zůstane po stisknutí tlačítka (A) zamčený.
  5. Pro otevření kufru navolte vámi zvolenou novou číselnou kombinaci a stisknutím tlačítka (A) uvolněte jezdce zipu.

Vzhled TSA zámků se může mezi jednotlivými typy kufrů lišit. Řiďte se proto pokyny, které spolu se zavazadlem dostanete.